Zakat Fitrah Pada Fakir : donasi.id

 

 

 

Halo para pembaca yang budiman, pada artikel jurnal kali ini kita akan membahas tentang Zakat Fitrah Pada Fakir.
Zakat Fitrah merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait zakat fitrah pada fakir, mulai dari pengertian hingga aturan-aturannya. Simak informasi lengkapnya di bawah ini.

Pengertian Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai masa baligh dan mampu, sebagai wujud kepedulian terhadap fakir miskin menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zaharul Ad-Dalam dalam kitab Fiqhul Islam menjelaskan bahwa zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

Makanan Pokok yang Biasa Digunakan

Ada beberapa jenis makanan pokok yang biasa digunakan dalam zakat fitrah, di antaranya:

No. Nama Makanan
1. Beras
2. Gandum
3. Kurma
4. Jagung
5. Kacang Hijau

Makanan pokok yang akan digunakan dalam zakat fitrah disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar zakat fitrah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi fakir miskin yang menerimanya.

Aturan Zakat Fitrah Pada Fakir

Terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan zakat fitrah pada fakir. Di antaranya adalah:

1. Jumlah yang Harus Dikeluarkan

Setiap individu yang harus mengeluarkan zakat fitrah pada fakir, diwajibkan untuk mengeluarkan sejumlah makanan pokok sebanyak 2,5 kg. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan perhitungan yang merujuk pada harga beras yang biasa dikonsumsi dalam satu hari.

2. Waktu Penyaluran

Zakat fitrah pada fakir harus dikeluarkan sebelum hari Raya Idul Fitri. Hal ini bertujuan agar fakir miskin dapat memanfaatkannya sebelum hari raya tiba.

3. Penerima Zakat Fitrah

Penerima zakat fitrah pada fakir adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai fakir dan miskin. Mereka yang memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk dalam kategori penerima zakat fitrah.

FAQ tentang Zakat Fitrah Pada Fakir

1. Apa itu zakat fitrah?

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim sebagai bentuk kepedulian terhadap fakir miskin menjelang Hari Raya Idul Fitri.

2. Apa saja makanan pokok yang biasa digunakan dalam zakat fitrah?

Beberapa makanan pokok yang biasa digunakan dalam zakat fitrah antara lain beras, gandum, kurma, jagung, dan kacang hijau.

3. Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?

Setiap individu muslim diwajibkan mengeluarkan sejumlah makanan pokok sebanyak 2,5 kg sebagai zakat fitrah pada fakir.

4. Kapan waktu penyaluran zakat fitrah pada fakir?

Zakat fitrah pada fakir harus dikeluarkan sebelum hari Raya Idul Fitri.

 

Sumber :